Рампа EVO X – по-безопасна, по-бърза и по-ефективна

В идеалния случай, целта на всеки логистичен специалист е да осигури безпроблемни процеси, докато същевременно поддържа максимална прозрачност на всеки етап от работата и ефективно използване на ресурсите. Необходима е оптимизация във всички аспекти на процеса на товарене, по-специално при големите складове и логистични центрове. По време на товаренето и разтоварването скоростта и безопасността трябва…