БЪРЗО ДВИЖЕЩИ СЕ ВРАТИ ОТ NOVOFERM

Бързоролетните врати се използват за пространства, които изискват преминаването през тях да става бързо и безпроблемно. Те се отварят с изключителна бързина за поддържане на постоянна температура в зоните за производство и складовите помещения, като в допълнение на това предлагат оптимизиране на процесите и логистиката. Когато вратата се използва често, скоростта, с която се отваря…