Кога вратата в една сграда трябва да е пожароустойчива, според българското законодателство?

Защитата от пожар е от решаващо значение за безопасността на хората и имуществото в една сграда. В това отношение, вратите имат особено значение, тъй като те играят ролята на бариера срещу разпространението на огън и дим в сградата. В България съществуват специфични правила и изисквания относно противопожарната защита на вратите в различни видове сгради. Според…